اعلام قیمت سبزه شب عید

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011206333964697600/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF