اشتغال 650 خانوار ایلامی در بخش تولید گل نرگسعموزاده، رییس جهاد کشاورزی ایلام از اشتغال 650 خانوار در بخش تولید گل نرگس در استان خبر داد و گفت: گل نرگس از ظرفیت های مهم برای اشتغال است. – آذرنوش عموزاده در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار کرد: گل نرگس به دلیل خاصیت مفید خود در درمان عفونت زخم های عمیق بسیار کاربرد دارد. وی گفت:
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66066817/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%84-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3