استقبال مردم از نمایشگاه گل و گیاه در اردبیل

نمایشگاه گل و گیاه که از ۱۴ شهریورماه کار خود را آغاز کرده است با استقبال مناسب شهروندان اردبیلی همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار بازار، ششمین دوره نمایشگاه تولید گل و گیاه در اردبیل آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه ۱۰ استان در قالب ۶۰ غرفه تولیدات خود را در معرض دید علاقه مندان قرار داده اند.

این نمایشگاه تا ۱۸ م شهریورماه ادامه خواهد داشت.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/news/173899/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84