استقبال مردم از نمایشگاه گل و گیاه در اردبیلبه گزارش خبرنگار بازار، ششمین دوره نمایشگاه تولید گل و گیاه در اردبیل آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه ۱۰ استان در قالب ۶۰ غرفه تولیدات خود را در معرض دید علاقه مندان قرار داده اند.

نمایشگاه گل و گیاه که از ۱۴ شهریورماه کار خود را آغاز کرده است با استقبال مناسب شهروندان اردبیلی همراه بوده است.

این نمایشگاه تا ۱۸ م شهریورماه ادامه خواهد داشت.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/news/173899/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84