استخدام کارمند امور اداری درمجموعه گل گیفت در شرق تهران – «ای استخدام»

مجموعه گل گیفت (یکی از بزرگترین و معتبرترین فروشگاه‌های آنلاین گل و گیاه در کشور) جهت تکمیل کادر اجرایی خود در استان‌ تهران به دنبال استخدام تمام وقت فردی با توانایی های زیر است:

کارمند امور اداری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64682037/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

logo

استخدام گل گیفت