استخدام کارمند اداری با بیمه و پاداش در گل گیفت در تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020300128120909824/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA