استخدام کارشناس نگهداری گل و گیاه در توسعه صنایع غذایی هرمس در تهران – «ای استخدام»

توسعه صنایع غذایی هرمس در تهران (منطقه ۳، میرداماد) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران استخدام می‌نماید

کارشناس نگهداری گل و گیاه


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64743202/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C

logo

استخدام توسعه صنایع غذایی هرمس