استخدام ویزیتور خانم با روابط عمومی و فن بیان بالا در اصفهان

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020334706946099200/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7