استخدام فروشنده گل و گیاه با بیمه و پورسانت در نهالستان بهشت قصردشت در فارس

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020324593417244672/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1