استخدام فروشنده ماهر و گل آرا در پارس فلور در تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020109752550299648/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D9%84-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1