استخدام فروشنده ماهر، عکاس ماهر، گل آرا و صندوقدار در تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020100378050263040/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%8C-%DA%AF%D9%84-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1