استخدام فروشنده حضوری گل و گیاه با حقوق ثابت، پورسانت، بیمه و بیمه تکمیلی

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66513316/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%8C