استخدام فروشنده آقا جهت فروش گل و گیاه آپارتمانی در رشت

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66826910/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1