استخدام عکاس ماهر و صندوقدار در پارس فلور در تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020225800021694464/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86