استخدام عکاس تبلیغاتی و صنعتی با سابقه خانم در گالری گل و گیاه پارس فلور

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020257539078217728/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C