استخدام صندوقدار خانم آشنا به کامپیوتر در گالری گل و گیاه پارس فلور

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020237372326612992/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%88