استخدام دیزاینر گل و گیاه (گل آرا) با بیمه و پاداش در گل فروشی سپیدار

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66014892/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%28%DA%AF%D9%84-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%29-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88