استخدام حسابدار و فروشنده برای فروشگاه گل و گیاه در کرمان

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66224611/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1