از بین بردن پشه های گلدان، چه باید کرد؟

منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64878072/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F