احداث دومین مرکز مشاوره و امداد گل و گیاه مشهد

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65408682/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF