آیا تاکنون عکس داخل خانه هدیه تهرانی را دیده اید/ تصویر

منبع خبر: وقت صبح
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020319862135394304/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%C2%AB%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%2F