آموزش فوت و فن پرورش گیاه زیر سایه برج مخابراتی | شیوه های

کلید واژه ها: پرورش گیاه – گیاه – پرورش گیاهان – آموزش – پرورش – سعادت آباد – برج میلاد – شهروندان – گل و گیاه – مخابراتی – فضای باز – نگهداری – شهرداری – ستارخان – همشهری – گیاهان – کلینیک – سعادت – گزارش – میلاد – شیوه – مدیر – آباد – داده – سایه


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64383995/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازهمشهری آنلاین: مدیر کلینیک گل و گیاه شهرداری جود دارد که شامل مرزداران، سعادت آباد و ستارخان می شود.

شیوه های نگهداری و پرورش گیاهان در فضای باز برج میلاد به شهروندان آموزش داده می شود.