آغاز کلاس های آموزشی گل و گیاه ویژه فصل پاییز در منطقه 19


کلید واژه ها: فصل پاییز – گل و گیاه – آموزش – آموزشی – منطقه – پاییز – ویژه – کلاس – آغاز – گیاه – فضای سبز – آذر ماه – اول مهر – مشاوره – مراکز – پایان – ادامه


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65301226/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2

کلاس های آموزشی گل و گیاه ویژه فصل پاییز از اول مهر در مراکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز این منطقه آغاز شده و تا پایان آذر ماه ادامه دارد.