آغاز به کار نمایشگاه سراسری گل و گیاه در کرمانشاه | معاون

معاون اجرایی نمایشگاه بین المللی کرمانشاه از آغاز به کار هفدهمین نمایشگاه سراسری گل و گیاه و گیاهان دارویی در کرمانشاه خبر داد.

معاون اجرایی نمایشگاه کرمانشاه از فضای سه هزار مترمربعی که برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده یاد و خاطرنشان کرد: این نمایشگاه در قالب 80 غرفه دایر شده است.

– آغاز به کار نمایشگاه سراسری “گل و گیاه” در کرمانشاه ایسنا/کرمانشاه معاون اجرایی نمایشگاه بین المللی کرمانشاه از آغاز به کار هفدهمین نمایشگاه سراسری “گل و گیاه” و گیاهان دارویی در کرمانشاه خبر داد.

به گفته وفاپور، در این نمایشگاه انواع گل و گیاه، گیاهان دارویی، ادوات و تجهیزات باغبانی و .

وی گفت: در حاشیه این نمایشگاه، نمایشگاه سوغات و هدایا هم برپا شده و نیمی از غرفه ها مربوط به سوغات، هدایا و صنایع دستی و نیمی مربوط به گل و گیاه است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020507887729899520/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87

با حضور غرفه هایی از استان های کرمانشاه، تهران، همدان، گیلان، مازندران، اصفهان و قزوین عرضه می شود.

حامد وفاپور در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه این نمایشگاه از امروز (29 مرداد) در محل دائمی نمایشگاه های کرمانشاه واقع در انتهای پارک شاهد برپا شده، افزود: این نمایشگاه تا سوم شهریور دایر است.

وی ساعت بازدید از نمایشگاه گل و گیاه را نیز هر روز از ساعت 16 تا 21 اعلام کرد.